Дати за провеждане на национални външни оценявания през учебната 2022/2023 година:

ІV клас

учебен предмет
дата
Български език и литература
29 май 2023 г. 10:00ч.
Математика
30 май 2023 г. 10:00ч.


VІІ клас

учебен предмет
дата
Български език и литература
13 юни 2023 г. 09:00ч.
Математика
16 юни 2023 г. 09:00ч.
Чужд език (по желание на ученика)
14 юни 2023 г. 09:00ч.


X клас

учебен предмет
дата
Български език и литература
13 юни 2023 г. 11:00ч.
Математика
16 юни 2023 г. 11:00ч.
Чужд език (по желание на ученика)
по график в зависимост от нивото на 14 юни 2023 г.
Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика)
19 юни 2023 г., по график в две сесии - от 08:30 и от 14:30 часа

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас в периода 01 - 17 февруари 2023 година.

Забележка: Изпитите по чужд език в VII клас, както и по чужд език и информационни технологии в X клас, не са задължителни. Заявление се попълва само от учениците, които желаят да се явят на съответното НВО по желание.Полезни връзки
ps
виртуално училище