график за самостоятелна форма на обучение

Конспекти 7 клас
1. Български език и литература
2. Английски език
3. Математика
4. Информационни технологии
5. История и цивилизации
6. География и икономика
7. Биология и здравно образование
8. Физика и астрономия
9. Химия и опазване на околната среда
10. Музика
11. Изобразително изкуство
12. Технологии и предприемачество
13. Физическо възпитание и спорт
14. Български език и литература - РП
15. Математика - РП
16. Информационни технологии - РП

Конспекти 8 клас
1. Български език и литература
2. Английски език
3. Математика
4. Информационни технологии
5. История и цивилизации
6. География и икономика
7. Биология и здравно образование
8. Физика и астрономия
9. Химия и опазване на околната среда
10. Музика
11. Изобразително изкуство
12. Технологии и предприемачество
13. Физическо възпитание и спорт
14. Философия
15. Биология и здравно образование - РП
16. Информационни технологии - РП
17. Информатика - РП
18. Немски език - РП
19. Философия - РП
20. Английски език - РП

Конспекти 9 клас
1. Български език и литература
2. Английски език
3. Математика
4. Информационни технологии
5. История и цивилизации
6. География и икономика
7. Биология и здравно образование
8. Физика и астрономия
9. Химия и опазване на околната среда
10. Музика
11. Изобразително изкуство
12. Технологии и предприемачество
13. Физическо възпитание и спорт
14. Философия
15. Немски език
16. Информационни технологии - РП
17. Биология и здравно образование - РП
18. Английски език -РП
19. Философия - РП

Конспекти 10 клас
1. Български език и литература
2. Английски език
3. Математика
4. Информационни технологии
5. История и цивилизации
6. География и икономика
7. Биология и здравно образование
8. Физика и астрономия
9. Химия и опазване на околната среда
10. Музика
11. Изобразително изкуство
12. Немски език
13. Физическо възпитание и спорт
14. Философия
15. Информационни технологии - РП
16. Биология и здравно образование - РП
17. Английски език -РП
18. Философия - РП
19. Информатика - РП


Конспекти 11 клас
1. Български език и литература
2. Английски език
3. Немски език
4. Математика
5. Гражданско образование
6. Физическо възпитание и спорт
7. Информационни технологии - модул 1 зад. ПП
8. Информационни технологии - модул 2 зад. ПП
9. Информатика - модул 1 зад. ПП
10. Информатика - модул 2 зад. ПП
11. Информационни технологии - изб. ПП
12. Информатика - изб. ПП
13. Биология и здравно образование - модул 1 зад.ПП
14. Биология и здравно образование - модул 2 зад.ПП
15. Биология и здравно образование - Обща биология - изб. ПП
16. Български език и литература - РП
17. Гражданско образование - РП


Конспекти 12 клас
1. Български език и литература
2. Български еизк и литература - РП
3. Математика
4. Биология и здравно образование - обща биология
5. Биология и здравно образование - зад. ПП модул 2
6. Биология и здравно образование - зад. ПП модул 3
7. Биология и здравно образование - зад. ПП модул 4
8. Гражданско образование - ООП
9. Гражданско образование - РП
10. Английски език
11. Информационни технологии - зад. ПП модул 3
12. Информационни технологии - зад. ПП модул 4
13. Немски език
14. Информатика - зад. ПП модул 3
15. Информатика - зад. ПП модул 4

Полезни връзки
ps
виртуално училище