Педагогически специалисти с ръководни функции
1.

Юлия Христова

Директор
2.

Нели Миланова

ЗДУД
3.

Мариана Стоянова

ЗДУД
4.

Йордан Стойчев

Ръководител на направление „ИКТ“

5.

Диана Петрова

Педагогически съветник
Начални учители
1.

Димитринка Михайлова

Начален учител
2.

Маргарита Янева

Начален учител
3.

Димитрина Стефанова

Начален учител
4.

Ивелина Първулова

Начален учител
5.

Ирена Колева

Начален учител
6.

Валентина Василева

Начален учител
7.

Снежа Ангелова

Начален учител
8.

Благовеста Анева

Начален учител
9.

Снежана Костова

Начален учител
10.

Галина Костова

Начален учител
11.

Росица Боянова

Учител ЦДО
12.

Розалина Иванова

Начален учител
13.

Невена Александрова

Учител ЦДО
14.

Катя Стоянова

Учител ЦДО
15.

Елена Христова

Учител ЦДО
16.

Димитричка Дулева

Учител ЦДО
17.

Калинка Антонова

Учител ЦДО
18.

Катя Проданова-Янева

Учител ЦДО
19.

Айан Мехмедова

Начален учител
20.

Галина Желязкова

Учител ЦДО
21.

Антония Живкова

Учител ЦДО
21.

Стела Мечева

Български език и литература/Учител ЦДО
Педагогически специалисти по общообразователна подготовка
1.

Светлена Василева

Български език и литература

2.

Дилянка Иванова

Български език и литература

3.

Петя Пейкова

Български език и литература

4.

Наргиз Саидова

Английски език, руски език

5.

Соня Рачева

Английски език

6.

Ралица Атанасова

Английски език

7.

Галя Петкова

Немски език

8.

Светлана Крумова

Математика

9.

Диана Гецева

Математика

10.

Даниела Георгиева

Математика, информатика и информационни технологии

11.

Тамер Гемеджи

Информационни технологии и КМ, информатика

12.

Христина Балабанова

История и цивилизация

13.

Живко Жеков

География и икономика

14.

Мая Кожухарова

Философия и история и цивилизации

15.

Силвена Маринова-Пенева

Биология и здравно образование, география и икономика

16.

Пенка Дончева

Биология и здравно образование

17.

Дария Дочева

Химия и опазване на околната среда, човекът и природата

18.

Албена Страхилова

Музика

19.

Иванка Панайотова

Изобразително изкуство

20.

Евелина Димитрова

Физическо възпитание и спорт

21.

Венцислав Иванов

Физическо възпитание и спорт

 

22.

Петина Помакова

Информационни технологии и КМ

 

Ресурсни учители
1.

Станислава Гористанова

Ресурсен учител

Полезни връзки
ps
виртуално училище