top
logo


feed-image Абонамент
Начало Прием
Прием
Първокласници ПДФ Печат Е-мейл

dfdfdfdf 

Уважаеми родители,
 
 
 
Детето Ви ще бъде в първи клас!
 
Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.
 
Всички ние - екипът от учители на първи клас, цялата колегия и ръководство споделяме с Вас това предстоящо, вълнуващо събитие.
 
Каним Ви при нас и Ви предлагаме:

 

Продължение...
 
Петокласници ПДФ Печат Е-мейл


Прием на ученици в V клас


за учебната 2018 – 2019 година


 


Прием се извършва в две паралелки със следните възможности за часове, изучавани в разширена подготовка:


ВАРИАНТ 1:


 1. Български език и литература – 0,5 часа седмично;
 2. Математика – 1 час седмично;
 3. Английски език –  1 час седмично.


Общо – 2,5 учебни часа седмично.


ВАРИАНТ 2:


 1. Български език и литература – 0,5 час седмично;
 2. Математика – 1 час седмично;
 3. Информационни технологии – 1 час седмично.


Общо – 2,5 учебни часа седмично.


ВАРИАНТ 3:


 1. Български език и литература – 0,5 часа седмично;
 2. Руски/Немски език – 2 часа седмично;


Общо – 2,5 учебни часа седмично.


 

Заявление. 

 
Осмокласници ПДФ Печат Е-мейл

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавен план-прием на ученици в VIII клас

 

за учебната 2018 – 2019 година

 

 

 

Дневна форма на обучение:

 

 

 

Една паралелка с разширено изучаване на чужд език (английски) с профил „Икономическо развитие“:

 

 • Профилиращи предмети:  география и икономика, английски език и информационни технологии;

 • Брой ученици – 26;

 • Срок на обучение – 5 години;

 • Балът за класиране на учениците се образува от: удвоеният брой точки от резултата от националното външно оценяване по български език и литература, удвоеният брой точки от националното външно оценяване по математика, оценките от свидетелството за основно образование по география и икономика и информационни технологии.

 

 

 

Една паралелка без разширено и без интензивно изучаване на чужд език с профил „Софтуерни и хардуерни науки“:

 

 • Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии и биология и здравно образование;

 • Брой ученици – 26;

 • Срок на обучение – 5 години.

 • Балът за класиране на учениците се образува от: удвоеният брой точки от резултата от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, оценките от свидетелството за основно образование по изучаваните в задължителна подготовка информационни технологии и биология и здравно образование.

 

 

 

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в VII клас в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

 

 

 

Вечерна форма на обучение:

 

 

 

Една паралелка без разширено и без интензивно изучаване на чужд език с профил „Хуманитарни науки“:

 

 • Профилиращи предмети:  български език и литература, философия и биология и здравно образование;

 • Брой ученици – 30;

 • Срок на обучение – 5 години;

 • Балът за класиране на учениците се образува от: оценките от удостоверението за завършен VII клас по изучаваните в задължителна подготовка български език и литература и математика и от удвоеният брой точки от резултата от националното външно оценяване по български език и литература и по математика (ако кандидатите са се явявали на НВО през предходни учебни години).

 

 

 

За определените с държавния план-прием места в VIII клас във вечерна форма на обучение могат да кандидатстват лица, навършили 16 години и придобили основно образование в VII клас или успешно завършили VII клас при условията на отменения Закон за народната просвета.

 

 

 

 

 

График

 

за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2018 - 2019 г.

 

 

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

14.05 - 18.05.2018 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 22.05.2018 г. вкл.

3

Провеждане на тестове по:

·        Български език и литература

·        Математика

21.05.2018 г.

23.05.2018 г.

4

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 06.06.2018 г. вкл.

5

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

·        Изобразително изкуство

·        Музика

·        Спорт

 

01.06.2018 г.
04.06.2018 г.
05.06-06.06.2018 г. вкл.

6

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 11.06.2018 г. вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

13.06 -19.07.2018 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

20.06 - 26.06.2018 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 03.07.2018 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

04.07 - 06.07.2018 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 12.07.2018 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

13.07 - 17.07.2018 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

19.07.2018 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

20.07 - 24.07.2018 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 26.07.2018 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

27.07 - 30.07.2018 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

02.08.2018 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 11.09.2018 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2018 г. вкл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Деветокласници ПДФ Печат Е-мейл

 

Държавен план-прием на ученици в IX клас

за учебната 2017 – 2018 година, дневна форма на обучение:

 

            Една паралелка с профил „Природоматематически“:

-          Профилиращи предмети: информационни технологии, биология и здравно образование и английски език;

-          Брой ученици – 26;

-          Класирането на учениците се извършва по документи и се образува от удвоените оценки от свидетелството за основно образование по информационни технологии, биология и здравно образование и чужд език, изучавани в задължителна подготовка.

 

 

За определените с държавния план-прием места в IX клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в VIII клас в годината на кандидатстването и не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

 

График за подаване на документи. Изтеглете! 

 

 

 
Вечерно обучение ПДФ Печат Е-мейл

Държавен план-прием на ученици в VIII клас

за учебната 2017 – 2018 година, вечерна форма на обучение:

 

Една паралелка без разширено и без интензивно изучаване на чужд език с профил „Хуманитарни науки“:

-          Профилиращи предмети:  български език и литература, философия и биология и здравно образование;

-          Брой ученици – 30;

-          Срок на обучение – 5 години;

-          Балът за класиране на учениците се образува от: оценките от удостоверението за завършен VII клас по изучаваните в задължителна подготовка български език и литература и математика и от удвоеният брой точки от резултата от националното външно оценяване по български език и литература и по математика (ако кандидатите са се явявали на НВО през предходни учебни години).

 

За определените с държавния план-прием места в VIII клас във вечерна форма на обучение могат да кандидатстват лица, навършили 16 години и успешно завършили VII клас при условията на отменения Закон за народната просвета.

 

График за подаване на документи. Изтеглете! 

 

 

Държавен план-прием на ученици в IX клас

за учебната 2017 – 2018 година, вечерна форма на обучение:

 

            Непрофилирана паралелка:

-          Брой ученици – 30; 

-          Класирането на учениците се извършва по документи и се образува от утроените оценки от свидетелството за основно образование по български език и литература и математика, изучавани в задължителна подготовка.

 

 

За определените с държавния план-прием места в IX клас във вечерна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в VIII клас и са навършили 16 години или ги навършват в годината на кандидатстване. 

 

График за подаване на документи. Изтеглете!  

 

 bottom
top

bottomДизайн:  Р. Стойчев